2018 Archives - Bits of insurance

Глобален ризик индекс 2018: растечки закани

Топ трите класи на закани за глобалниот БДП во 2019 се природните катастрофи, економијата, трговијата и финансиите, и гео-политиката и […] Повеќе »

Пазарот на осигурување во Q3 2018

Националното биро за осигурување секоја година објавува периодични извештаи за состојбите на пазарот на осигурување. Пред околу еден месец излезе […] Повеќе »