штетите Archives - Bits of insurance

Дигитална обработка на штетите во 2019

Промената кај очекувањата на корисниците, рекордните катастрофални загуби, како и диструптивните технологии, бараат менување на начинот на исплата на штетите. […] Повеќе »