трет столб Archives - Bits of insurance

Како е поделен пензискиот систем во Република Македонија?

Пензискиот систем (англиски: pension system) е еден од најважните сегменти на вкупниот систем на социјална сигурност во секоја земја. Овој […] Повеќе »