прекин на работа Archives - Bits of insurance

Дали ги знаете Вашите права при прекин на работен однос?

При прекин на работен однос имате право на паричен надоместок. Паричниот надоместок го има невработено лице што било во работен […] Повеќе »