пораст Archives - Bits of insurance

ВИГ: Нето резултатот се подобри за 10,5% во првиот квартал

Во првиот квартал од 2019 година, Виена Иншуренс Груп (VIG) забележа раст од 2,9% во GWP, споредено со првиот квартал […] Повеќе »

БиХ: се очекува пораст на сајбер-криминалот

На подрачјето на федерацијата БиХ во 2017 година откриени и пријавени се вкупно 60 случаи поврзани со високо-технолошкиот криминал. Од […] Повеќе »