пазарот на осигурувања Archives - Bits of insurance

Дигитализацијата како услов за развој на пазарот на осигурување

Дигитализацијата претставува значен фактор во осигурителниот сектор кој ќе го детерминира правецот на идниот развој на осигурителната индустрија. Во развиените […] Повеќе »