обврски Archives - Bits of insurance

Заштита на лични податоци во осигурувањето: Koja e улогата и обврската на осигурителните компании и осигурителните брокерски друштва

Секојдневно, личните податоци на граѓаните се собираат и обработуваат во различни области и по различни законски основи. Секторот за осигурување […] Повеќе »