мартовска обука Archives - Bits of insurance

Се зголемува заинтересираноста за застапник во осигурувањето: АСО информира дека се пополнети местата за мартовската обука

Застапник во осигурувањето или попознат како агент за осигурување претставува лице кое врз основа на работен однос или друг договорен […] Повеќе »