конгрес Archives - Bits of insurance

Втор Меѓународен осигурително-реосигурителен конрес во Москва

Под насловот „Глобални цели во 2019“ во Москва ќе се одржат два настани: Осигурителна конференција и 23-та Годишна Реосигурителна Конференција. […] Повеќе »