глобален Archives - Bits of insurance

Глобален ризик индекс 2018: растечки закани

Топ трите класи на закани за глобалниот БДП во 2019 се природните катастрофи, економијата, трговијата и финансиите, и гео-политиката и […] Повеќе »