втор столб Archives - Bits of insurance

На 12.000 идни пензионери не им се префрлале законските придонеси во вториот столб!

Темелните анализи на пензискиот систем што ги направи Министерството за труд и социјална политика со Меѓународните финансиски институции за првпат […] Повеќе »

Како е поделен пензискиот систем во Република Македонија?

Пензискиот систем (англиски: pension system) е еден од најважните сегменти на вкупниот систем на социјална сигурност во секоја земја. Овој […] Повеќе »