виг Archives - Bits of insurance

VIG вклучени во VONIX индексот на одржливост

Виенската група за осигурување (VIG) повторно е вклучена во австрискиот индекс на одржливост на VONIX за периодот 2019/20 година. Листата […] Повеќе »

ВИГ: Нето резултатот се подобри за 10,5% во првиот квартал

Во првиот квартал од 2019 година, Виена Иншуренс Груп (VIG) забележа раст од 2,9% во GWP, споредено со првиот квартал […] Повеќе »

Двоцифрено зголемување за осигурителната индустрија во Македонија

Статистиката обезбедена од македонскиот ISA укажува на вкупниот обем на бруто полисирана премија (GWP) од 161,4 милиони евра (9,9 милијарди […] Повеќе »