Дали сајбер осигурувањето создава лажно чувство на сигурност? - Bits of insurance

Дали сајбер осигурувањето создава лажно чувство на сигурност?

Седум од 10 високи финансиски директори од најголемите светски компании веруваат дека нивниот осигурител ќе ги покрие повеќето или сите загуби што нивната компанија би претрпела во компјутерски напад. Сепак, многу од загубите што ги предвидуваат, ретко се покриени со осигурување.

Повеќето финансиски директори од најголемите светски компании веруваат дека нивниот осигурител ќе ги покрие речиси сите загуби што нивната компанија би ги претрпела во компјутерски напад. Сепак, голем дел од загубите што ги предвидуваат, ретко се осигурани. 

Во анкета на повеќе од 100 главни финансиски службеници и други финансиски директори, направена од FM Global, еден од најголемите осигурители во комерцијална сопственост, 45 проценти очекувале нивниот осигурител да ги покрие „повеќето“ загуби поврзани со сајбер безбедносен настан, а 26 проценти изјавиле дека очекуваат нивниот превозник да ги покрие „сите“ поврзани загуби.

Но, повеќето од ситуациите со кои овие финансиски директори очекуваат да се соочат во компјутерски напад, обично не се опфатени во осигурителните полиси. Дел од нив се следниве:

  • Деградација на компанискиот бренд / репутацијата на компанијата 
  • Зголемена истрага од инвестициската заедница
  • Пад на приходите
  • Пад на пазарниот удел 
  • Пад на цената на акциите 
Сметајте целосна изложеност на финансиска загуба

Колку и да е неопходно сајбер осигурување, сознанијата покажуваат дека финансиските директори можат да извлечат лажно чувство на сигурност од тоа“, рече Kevin Ingram, извршен потпретседател и главен финансиски директор на FM Global.

Додека осигурувањето е суштински дел од формулата за управување со ризик, ќе постојат загуби поврзани со компјутерски напади што осигурувањето не може да ги покрие – како штета на угледот на компанијата, изгубен удел на пазарот, пропуштени можности за раст, намалена проценка и загуби што произлегуваат од зголемените трошоци на капитал. Затоа сме толку посветени да им помогнеме на нашите клиенти да спречат загуба.

FM Global има инженерски пристап кон идентификување на сајбер ризикот и спречување на загуба на имот. Неговата алатка за проценка на компјутерски ризик идентификува адресибилни ранливи страни во физичката безбедност, безбедноста на информациите, индустриските контроли и системите за автоматизација на зградите.

 

Тамара Илиева