САВА и ТРИГЛАВ ќе го купат Дијагностички центар Блед - Bits of insurance

САВА и ТРИГЛАВ ќе го купат Дијагностички центар Блед

Сава Ре и Триглав Груп објавија аквизиција на 80% акционерски капитал на Дијагностички центар Блед (Diagnosticni center Bled d.o.o.), што претставува 100% од правата на глас преку нивната заедничка сопственост компанијата ЗТСР д.о.о.

Уделот во акционерскиот капитал и правата на глас ќе бидат поделени меѓу двете компании со 40% акционерски капитал и 50% право на глас за секоја компанија. Завршувањето на трансакцијата е предмет на исполнување на одредени суспендирачки услови.

Дијагностички центар Блед е локален давател на здравствени услуги на словенечкиот пазар. Компанијата е во деловна активност повеќе од 25 години, време за кое тие го граделе својот бренд.

Групацијата Сава Ре и Триглав, со седиште во Словенија, се едни од најголемите групи на осигурување / реосигурување кои работат на пазарите на осигурување во ЦИЕ и ЈИЕ, и се апсолутни лидери на словенечкиот пазар во однос на сумираните пазарни удели од матичните компании и нивните филијали. Двете гореспоменати компании се активни во Словенија, Северна Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора.

 

Тамара Илиева