Паднат уделот на Dunav Osiguranje во приходот на осигурителниот сектор - Bits of insurance

Паднат уделот на Dunav Osiguranje во приходот на осигурителниот сектор

Уделот на осигурителот Dunav Osiguranje во вкупниот приход на осигурителниот сектор во Србија падна од 28.0% на 25.7% во Март. Но и покрај тоа, компанијата останува лидер во овој сектор, соопшти централната банка.

Dunav Osiguranje генерираше приход од премии од 6,394 милијарди динари (60,3 милиони американски долари / 54,3 милиони евра) во првиот квартал на 2019 година, најголем приход од премии кај српските осигурителни компании, соопшти централната банка, НБС, во извештајот за успешноста на осигурителниот сектор на земјата.

Generali следеше со 5,489 милијарди динари приход од премии, или 22,1% од вкупниот број, според извештајот.

Односот на адекватност на капиталот на српските животни осигурители на крајот од март изнесуваше 276,9% додека на неживите осигурителни компании изнесување 231,3%, изјави НБС.

Детали за приходот од премии на првите пет српски осигурителни компании (во милијарди динари):