VIG вклучени во VONIX индексот на одржливост - Bits of insurance

VIG вклучени во VONIX индексот на одржливост

Виенската група за осигурување (VIG) повторно е вклучена во австрискиот индекс на одржливост на VONIX за периодот 2019/20 година. Листата беше официјално објавена кон крајот на јуни 2019 година.

Започнат во 2005 година, VONIX беше еден од првите национални индекси за одржливост. Тој има за цел да ги демонстрира долгорочните придобивки од одржливото управување и одржливите инвестиции. VONIX е стандард за одржливост на австриската берза. Таа ги содржи домашните компании котирани на Виенската берза, кои се лидери во однос на социјалните и активностите за животната средина.

Елизабет СТЕЛЕР, извршен директор на Виенската група за осигурување, објасни:

“Тука во VIG, одржливото однесување започнува во нашата основна дејност, каде што ги земаме предвид социјалните и еколошките фактори во процесот на инвестирање. На пример, неодамна решивме да го зголемиме процентот на еколошки инвестиции во нашата инвестициона стратегија. обновливите извори на енергија, зелените обврзници, еколошки градежни методи и реновирање на постоечкото непрофитно домување. ”

Процесот на годишна анализа претставува основа за одржливост, а компаниите кои постигнуваат висок целокупен рејтинг или добар рејтинг во споредба со останатиот сектор во прашање, се вклучени во индексот VONIX. Сите домашни компании наведени во главниот пазарен сегмент на Виенската берза се квалификуваат за вклучување. Составот на индексот на одржливост е финализиран во средината на јуни секоја година и главно е ефективен една година.

Детали за активностите на Групата во овој поглед може да се најдат во Извештајот за одржливост во 2018 година, кој е достапен на веб страната на VIG.

 

Тамара Илиева