Дали осигурувањето на автомобил ве покрива ако сте одговорни за несреќата? - Bits of insurance

Дали осигурувањето на автомобил ве покрива ако сте одговорни за несреќата?

Не секогаш. Изненадени сте? Повеќето полиси за осигурување на автомобил, всушност, не ве покриваат доколку сте одговорни за несреќата.

Кои трошоци се покриени од осигурителната компанија?

Видот на осигурителна полиса што е барана во сите држави е одговорноста за телесна повреда и за осигурување на штета на сопственост. И двете полиси за осигурување на автомобили се наменети да ги покријат трошоците што ќе треба да ги платат за повредите или смртта на други луѓе или за каква било штета на нивниот имот во случај да се најдете во несреќен случај и да сте виновни. Меѓутоа, ако имате сообраќајна несреќа и вие сте оној кој се повредил без разлика дали сте виновни или не, овие две полиси за осигурување на автомобили нема да ги покријат вашите трошоци. И двете полиси се едноставно да ве заштитат од трошоци и тужби поднесени од другата страна поради несреќа за која вие сте одговорни. Доколку ова е видот на полисата што ја имате и ако имате сообраќајна несреќа, можете да бидете сигурни дека вашата осигурителна компанија ќе се грижи за деталите и ќе ве застапува во случај да се поднесе тужба.

Што ако вие сте повредени?

Проблемот е ако сте повредени а за несреќата вие сте виновникот. Ако тоа беше вина на другата страна тогаш нема да има проблем бидејќи неговото осигурување ќе ги покрие вашите медицински трошоци и ќе ви ја надомести штетата на вашата сопственост. Но, ако за несреќата вие сте виновни, можете да бидете сигурни дека нема да добиете ништо ни од осигурителната компанија на другата страна ниту од вашата. За да се покриете и во таква ситуација, треба да имате предности за прва странка или медицински предности за прва странка како дел од вашата полиса за осигурување. Овој тип на осигурување е потребен само во неколку држави, така што многумина одбиваат да ја имаат оваа покриеност. Медицински предности за прва странка е наменета да ве покрие во случај на несреќа, без оглед на чија грешка тоа е така што нема да мора да се грижите за вашите медицински трошоци. Освен ако полисата за осигурување на автомобилот не вклучува ваков вид на покриеност, тогаш не сте покриени за несреќи за кои сте одговорни.

Пред да земете медицински предности за прва странка полиса за осигурување, сепак, би било добро за вас да ја испитате вашата здравствена полиса доколку веќе имате, бидејќи веќе може да сте покриени за сообраќајни незгоди, без оглед на тоа кој е виновен. Ако веќе сте покриени тогаш нема смисла да се трошат повеќе на нешто излишно, но доколку не сте, предности за прва странка ви е навистина потребна како дел од вашата полиса за осигурување на автомобил.