Дали испорачувате ИТ услуги и решенија кои се GDPR compliance? - Bits of insurance

Дали испорачувате ИТ услуги и решенија кои се GDPR compliance?

Certiadria е дел од Семос групацијата и за првпат во регионот  со единствениот сертифициран тренер CIPP/E одржува дводневни воведни обуки како и официјален тренинг за  примена на GDPR регулативата. До моментов имаме организирано над 200 официјални обуки во повеќето Европски држави.

GDPR

Целта на дводневната обука е да сe  стекнете со знаења како да постанете GDPR compliance во делот на испорачување ИТ услуги и решенија со особена важност кон санкциите во случај на неприменување на правилата за заштита на лични податоци во делот на чување и трансфер на податоци, електронски маркетинг, Cloud Computing, Location-based marketing, Social networking services, е-commerce.

Дводневната обука ќе се одржи во Certiadria на ден 27-28/09 со почеток од 13ч до 17ч. за повеќе информации и рана пријава, регистрирајте се на: contact@ceriadria.com или на тел. 0038978 439 541