Полугодишен извештај за Косово - Bits of insurance

Полугодишен извештај за Косово

Косовските осигурителни компании се соочуваат со пад од 2.1 милиони евра во однос на претходната. Годинава тие остварија нето добивка од 800.000 милиони евра до крајот на јуни. Во Косово моментачно има 15 компании кои работат во осигурителниот сектор.

Цетрална банка ги извади податоците за БПП од осигурителните компании во косово и тие се позитивни за 0,1 милиони евра. Односно оствариче БПП од 44,2 милиони евра. БПП остварено од неживотното осигурување донело 42,7 милиони евра, што преставува раст од 4,65 проценти во однос на лани за истиот период, премијата за осигурување на живот се зголемила за 200.000 евра и се искачи на 1,5 милиони евра.

Исплатената штета за шест месеци во Косово изнесува 22,3 милиони евра што е помалце од претходната година кога изнесуваше 22,6 милиони евра.