Продадени 5,1{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} повеќе автомобили од лани - Bits of insurance

Продадени 5,1{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} повеќе автомобили од лани

Во Европа продажбата на автомобили забележа раст од 5,1 процент на годишно ниво, најголем раст се забележан во Германија, Франција и Шпанија соопштува Асоцијацијата на европските производители на возила.

Според податоците на Асоцијацијата во минатиот месец биле регистрирани 1,62 милиони нови возила, што е многу повеќе во споредба со 1,54 милиони регистрирани лани истиот месец.

Тоа за осигурителните компании кои нудат АО значи зголемување на клиентите и поголема бруто премија за оваа година.