{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Триглав го купува Рајфајзен пензиско осигурување

triglav

Агенцијата за заштита на конкуренција (AZTN) објави дека го одобрила барањето на Триглав ИНТ да се здобие со контрола на Рајфајзен пензиско осигурување (RMOD), оценувајќи дека тоа нема да има негативно влијание врз конкуренцијата. Рајфајзен пензиско осигурување друштвото управува со средства од 500 милиони куни, а во моментов плаќа околу 12.000 пензии. Досега воглавно се исплаќаше од доброволна капитализирана заштеда, но следните година се очекува да има раст во исплатата, исто како и во вториот задолжително столб.

Триглав Осигурување Загреб неодамна ги објави резултатите за претходната година и се пофали дека вкупната премија се зголеми за 9{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} во однос на 2016. Нивниот удел на пазарот во Хрватска за 2017 година изнесуваше 4,4 проценти од вкупниот пазар за таа година.