{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Триглав осигурување вработува

triglav

 ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, Скопје

 ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА – СОВЕТНИК

(двајца извршители)

triglav osiguruvanje

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ, ИСКУСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ

Универзитетско, односно високо образование: економски науки/правни науки/осигурување;
Работно искуство од најмалку 5 (пет) години во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управување со средства и инвестирање од кои 3 (три) години работно искуство на раководна позиција;
Раководни способности;
Организациски способности;
Комуникациски способности;
Самоиницијатива, посветеност, прецизност, претпазливост, одговорност, способностза аналитичко разллислување;
Подготвеност за континуирано стручно усовршување;
Искуство во имплементација на поголеми проекти;
Добро поднесување на стрес поврзано со барањата од работните задачи, тешки задолженија и работа под временски притисок; Одлично познавање на англиски и српско-хрватски јазик;
Возачка дозвола Б категорија и подготвеност за службени патувања и Положен испит за инвестиционен советник, или друг соодветен испит од надлежна институција во странство ќе се смета за предност.

НУДИМЕ


Вработување воуспешна, реномирана, интернационална компанија;
Интересна и динамична работа, можност за личен и стручен развој;
Работа со совреллени технологии и непрекинато стекнување нови знаења;
Соработка на проекти во меѓународна околина;
Стручно усовршување и дообразување, посета на курсеви за дополнување на знаењето како и посета на стручни семинари во земјата и странство и Работно место во седиштето на Друштвото во Скопје.

Вашите документи за аплицирање треба јасно да покажат зошто токму Вие одговарате за позицијата за која аплицирате.

Основната нето плата за оваа позиција изнесува 48.000,00 мкд и повеќе, во зависност од квалификациите на кандидатот.

Кратка биографија (CV), мотивациско пислло и останати документи (потврди, сертификати и стекнати лиценци) можете да испратите на подолу наведената адреса, или на email: vrabotuvanje@triglav.mk не подоцна од 10.07.2018 година. Само кандидатите што ќе влезат во потесниот избор ќе бидат повикани на интервју. Процесот на избор на кандидат ќе заврши заклучно со 31.07.2018 година.

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД, СКОПЈЕ
СЛУЖБА ЗА КАДРОВСКИ И ОПШТИ РАБОТИ
Бул. 8лли Септеллври бр. 1б, Скопје