Истражувањето покажува дека Солвентност II има корист - Bits of insurance

Истражувањето покажува дека Солвентност II има корист

solvency-ii

Истражувањето спроведено меѓу осигурениците во Европа покажа дека повеќе од три четвртини од испитаниците гледаат позитивен ефект на прописите Солвентност II од 2016 година, која се базирана на управување со ризик и управување со средства и обврски, се вели во соопштението од Insurance Europa.

Сепак, 58 проценти од испитаниците кои нудат производи за долгорочни гаранции велат дека Solvent II има негативно влијание врз овие производи. Во исто време, 48 отсто од испитаниците истакнале дека поради Солвентност II помалку се инвестираат од оптималната сума во акции, долгорочни обврзници, приватни пласмани или непроценети долгови.

Резултатите покажале дека осигурителите пренесуваат дел од ризикот на клиентите, со повлекувањето на производи како што се долгорочно штедење со гаранции и дека Солвентност II влијае врз способноста на осигурителните компании да инвестираат на долг рок, во економијата, во време кога Европската комисија се обидува да поттикне одржлив раст во ЕУ.

На прес-конференцијата во Брисел, претседателот и извршен директор на Insurance Europea и UNIQA осигурување Andreas Brandstetter, ги соопшти резултатите од барањата на осигурениците за подобрување на Солвентност II.

“Ревизијата на Солвентност II од страна на Европската комисија за 2020 година мора да се справи со премногу конзервативна природа на регулативата и фактот дека осигурениците се третираат како краткорочни трговци, но всушност се долгорочни инвеститори”, рече Brandstetter.

Изразувајќи силна поддршка за осигурителната индустрија, со софистицираниот режим Солвентност II, Brandstetter ги поздрави подобрувањата односно тоа дека Европската комисија веќе направи напредок во регулаторната рамка, на класификацијата на инвестициите во инфраструктурата, како посебна категорија на сопственост и отстранување на пречките за стандардизиран и транспарентна безбедност.

Brandstatter повикува дополнителни прашања да се решат заедно со тековната ревизија на Солвентност II. Ова вклучува намалување на капиталните трошоци во граница на ризикот, кој бара од сите осигурители да одвојат дополнителен капитал кој во пракса може да биде потребен само во многу ретки случаи кога ќе се случи неуспех.

Тој, исто така, повика на намалување на калибрацијата на долгорочните инвестиции во капиталот, кои во моментов се базираат на ризик од тргување и создаваат пречка за поголеми инвестиции.

Клучните пораки на Insurance Europe се достапни тука.