{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}title{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sep{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} {575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}sitename{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

Турција: Oсигурителниот сектор со импресивен раст

TR_logo

Кварталните бројки од Асоцијацијата за осигурување на Турција откриваат дека локалниот пазар на осигурување достигнал 14,6 милијарди лири (3 милијарди евра) на крајот од март 2018 година, што е за 17,6 проценти повеќе од минатата година.

Премиите за неживотно осигурување се зголемија за 17,7 проценти од минатата година односно за 12,7 милијарди лири (2,6 милијарди евра), додека премиите за живот се зголемиле за 16,9 проценти односно за 1,9 милијарди лири (~ 400 илјади евра).

Ставката за осигурувања на автопати останува најголем придонесувач за вкупната премија со 3,6 милијарди лири (~ 750 милиони евра), 18,7{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} повеќе од минатата година, што претставува околу една четвртина од вкупниот пазар.

Треба да се споменеме имаше амортизацијата на локалната валута во однос на еврото од 3,88 лири за EUR на крајот на март 2017 година до 4,86 ​​лири по EUR на 31 март 2018 година.

Од вкупно 61 активни членки на Асоцијацијата за осигурување на Турција, компанијата која го произведува најголемиот обем  беше ALLIANZ Sigorta со 1,46 милијарди лири (пазарно учество од 10 проценти), а следи ANADOLU Sigorta со 1,37 милијарди лири (9,4 проценти) и AkSigorta со 932 милиони лири (6,4 проценти).

Можете да пристапите на www.xprimm.com и да го погледнете извештајот.