Најава: Insurance Innovators Summit 2018 - Bits of insurance

Најава: Insurance Innovators Summit 2018

Во Лондон на 5-ти и 6-ти ноември 2018 година ќе се оддржи конференцијата “Insurance Innovators Summit 2018” на кој ќе учествуваат повеќе од 100 предавачи од цел пазар за осигурување во Европа. Конференцијата ќе се одржува напоредно во 4 сали низ која се очекува да има повеќе од 600 посетители во секој момент.

Повеќе детали за конференцијата можете да најдете на нивниот сајт.