KD Group ја продаде Adriatic Slovenica на Generali CEE - Bits of insurance

KD Group ја продаде Adriatic Slovenica на Generali CEE

ADRIATICSLOVENICA

KD Group ја продаде осигурителната компанија Adriatic Slovenica за 245 милиони евра на Generali CEE, која е дел од италијанската осигурителна група Generali Group.

Договорот за продажба на 100 проценти од акциите во Adriatica Slovenica, е потпишан восредата од страна на KD Group. Извршувањето на трансакцијата е условено со стекнување на соодветни регулаторни одобренија и одобрување на договорот на Генералното собрание на KD Group. Продажбата треба да биде завршена во втората половина од годината.

Adriatic Slovenica е дел од KD Group и е во сопственост на компанијата KD Skladi. Минатата година осигурителната компанија оствари нето добивка од 11,4 милиони евра, што е за 4,2 проценти помалку отколку во 2016 година. Како трета по големина осигурителна група, словенечкиот пазар достигна 14 процентиод акциите.

Во ноември минатата година, менаџментот на KD Group го одбра Лазард како финансиски советник за пронаоѓање стратешки инвеститор. На почетокот на март беше одлучено дека избраните потенцијални инвеститори ќе бидат поканети на внимателен преглед на осигурителната компанија. Во средината на мај,со компанијата Generali CEE, бил направен договорза ексклузивноста на преговорите за продажба.

Generali CEE holding е компанија која ги контролира компаниите од групата на Generali во Централна и Источна Европа. Таа е, исто така, сопственик на Друштвото за осигурителни компании ” Generali ” во Љубљана.