Старите луѓе се најподложни на измами - Bits of insurance

Старите луѓе се најподложни на измами

стари

Една студија спроведена од страна на Citizens Advice покажа дека 40{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} од луѓето на возраст над 65 години имаат осигурување на повеќе од 5 години, што значи дека тие би можеле да платат 70{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} повеќе од новиот клиент за истата полиса.

Советите на граѓаните велат дека наплатувањето на лојални клиенти повеќе од колку на новите клиенти стана “пазарен трик”, и компаниите честопати ги покачуваат значително цените кога лојалните клиенти треба да ги обноват своите полиси.

Истражувањето покажало дека 1/3 од осигурителниот пазар може да плати повеќе од што би платиле доколку биле нови клиенти.

“Домашните осигурителни компании ја искористуваат лојалноста на луѓето, најмногу страдаат старите лица кои се нај лојални” изјави Gillian Gay, извршен директор на Граѓанскиот совет.

Таа побара од управата за финансиски услуги да се борат против практиката на ова практикување. “Ранливите корисници се најтешко погодени од овој “пазарен трик” и мора да бидат заштитени од оваа практика.”

Управата за финансиски услуги претходно ги утврди правилата за заштита на потрошувачите, но од граѓанскиот совет велат дека многу претпријатија сè уште не се целосно во согласност со правилата.