Македонија осигурување со повисока бруто полисирана премија од 9.5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} - Bits of insurance

Македонија осигурување со повисока бруто полисирана премија од 9.5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}

македонија осигурување

Македонија осигурување во првиот квартал од годинава забележа раст од 9.5 проценти на бруто полисираната премија во споредба со минатата година.

Приходите од вложувања се намалени за 3.500.000 денари, а имаат поголем расход во споредна со минатата година од 5.500.000 денари.

Целиот извештај може да го погледнете на следниот линк.