Грешки при купување на животно осигурување - Bits of insurance

Грешки при купување на животно осигурување

животно осигурување

Осигурувањето на живот често се занемарува, но е важна инвестицијата со која треба да се запознаете. Иако може да биде непријатно да размислувате за вашата смрт, планирањето може да ви даде мир, знаејќи дека вашето семејство ќе биде финансиски сигурно, ако најлошото треба да се случи.

Проблемот е во тоа што не сите полиси на животно осигурување се исти, ако не сте доволно добро запознаени со сите опции, изборот на вистинската полиса може да биде застрашувачки лош на крај. Од суштинско значење е да се едуцирате за полисите за животното осигурување и да разберете што е најдобро за вас и вашето семејство на долг рок.

Подолу се шесте најчести грешки кои се прават при одбирање на животно осигурување.

  1. Прифаќање на полиса од првата осигурителна компанија

Најдете време да разговарате со неколку агенти. Убаво е да заштедите пари, но тоа не треба да го направите со штедење на бензинот и времето. Бидете водени од тоа вашето семејство да ги добие поволностите кои ви одговараат, а тоа ќе го постигнете само со одбирање на правата осигурителна компанија. Одвојте дел од вашето време да ги дознаете опции, за да не заглавите со лоша полиса.

  1. Одлука без соодветно консултирање

Ако вашата одлука ја направите со помош на некој агент кој е мотивиран да продава само еден вид на полиси, ризикувате да изберете помеѓу опциите кои не ви се најдобри. Треба да знаете дека полисите се разликуваат од една до друга осигурителна компанија и тоа не само по цена, туку и во однос на тоа што и како тие ве покриваат. Со разбирање на овие ставки, можете да направите многу подобра одлука.

  1. Грешни сопственички и кориснички информации

Најголемата грешка што ја гледаме кога луѓето купуваат животно осигурување е тоа што тие правилно не наведуваат сопственост и не го уредуваат својот статус на полисата. За да го избегнете правењето на овие вообичаени грешки, осигурајте се дека сите информации од полисата се точни и редовно ажурирајте ги. Повеќето луѓе не ги менуваат корисниците кога во животот ќе им се случи смрт на брачниот партнер или развод. Внимавајте на деталите.

4. Неразбирање на поволности

Има повеќе понуди за животно осигурување, кои не се создадени со подеднакви услови. Ануитетите, на пример, честопати се презентираат како осигурување на живот, но општо земено, тие прават многу малку за клиентот освен да генерираат убава провизија за финансиски советник. Бидете сигурни дека ги разбирате сите услови, цената, придобивките и она што може да го изгубите доколку не се оствари планот за плаќање.

5. Не гледате доволно далеку при купување на полисите

Повеќето луѓе купуваат осигурување на живот за наредните 15 години. Попретпазливо е да се купи за следните 30 години. Осигурајте се дека вашиот брачен партнер, деца и најблиски се покриени во случај да Ви се случи нешто. Размислете за терминот полиси кои ви дозволуваат да се префрлите во универзална животна полиса.

6. Чекате предолго пред да купите полиса

Честа грешка што луѓето ja прават кога купуваат животно осигурување е размислувањето дека тие ќе платат иста сума кога и да се осигураат. Но не, Вие го плаќате животното осигурување во зависност од вашата возраст и здравје. Колку подолго чекате, толку повеќе ќе платите за истото.