Адриатик словеника договори партнерство со блокчеин стартап - Bits of insurance

Адриатик словеника договори партнерство со блокчеин стартап

ADRIATICSLOVENICA

Адриатик Словеника склучи партнерство со словенечкиот здравствен блокчеин стартап Ајрио. Мотивацијата за оваа соработка се клиентите, на кои ова треба да им овозможи подобар и посигурен пристап до сопствените здраствени податоци.

„Поради технолошкиот развој, здраствените услуги и здраственото осигурување е пред големи промени. Здраството во доменот на дигитализацијата заостанува зад другите индустрии, па затоа во нашето осигурително друштво сакаме да бидеме едни од водечките актери на позитивните промени, ако сакаме и да ги создадеме. Во таа насока, препознавме кај Ајрио соодветен партнер. Нашата визија е нашите пациенти да добијат подобро корисничко искуство во пристапот на здраствените услуги“, изјави Габријел Шкоф, претседател на Управата на Адриатик Словеника.

Адриатик Словеника е важен играч на пазарот на дополнително здраствено осигурување во Словенија и е првата осигурителна куќа во оваа земја која има своја сопствена здраствена клиника, Здравље Адриатиик Словеника.

Ајрио е основана од крањската технолошка компанија 3фс. Со блокчеин технологијата пациентот ќе има пристап и увид на неговиот здраствен картон, кој ќе биде регулиран по пат на апликација на неговиот мобилен телефон. Оваа компанија е ставена во листата на компании кои придонесуваат во одржливиот развој од страна на словенечката влада.

Превземено од osigurajse.net, автор Васко Кокаланов