Порастот на уделот за IT решенијата во вкупниот буџет на осигурителите за следење на Insurtech трендовите - Bits of insurance

Порастот на уделот за IT решенијата во вкупниот буџет на осигурителите за следење на Insurtech трендовите

create
Поголемиот број на осигурителни компании планира да ги зголеми своите буџети за IT решенија од 9 до 15{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}. Најголемите компании воедно и планираат најголеми покачувања на уделот на IT решенијата во однос на вкупниот буџет.  Зголемување од над 11{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} планираат дури 36{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} од компнаиите кои што имаат над 1 милијарда полисирана премија според извештајот на Celent во кој се испитани 33 осигуирителни компании од САД . Друштвата со премија од 500 милиони до 1 милијарда американски долари полисирана премија планираат да го покачат буџетот во просек за 5{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0}. Најмалите осигурителни компании во просек планираат 7{575989f8a8091d4d5e8e3b0412d0c63422c45ccab7e79d73fb167804c66881e0} покачувања.
Ова значи влез на IT иновациите во осигурителниот бизнис на голеама врата во текот на следните неколку години. Ова следи и како одговор на новите т.н. insuretech компании кои значително го менуваат осигурителниот пазар.